etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Tmi TATUKA-palvelut taitaa poromatkailun

Tmi TATUKA-palvelut taitaa poromatkailun – erikoistuminen, laadukkaat palvelut ja luonnonrauha toiminnan vahvuuksia

Napapiirin tuntumassa, Pellon ja Rovaniemen välisen tien puolivälissä asuvat Pirjo ja Martti Uusitalo aloittivat luontomatkailun kymmenisen vuotta sitten. Lähialueen vilkastuneiden matkailukeskusten suunnalta kyseltiin poroajeluiden tarjoajia. Pariskunta lupautui ottamaan pestin vastaan. Tästä lähti liikkeelle kehitysura luontoyrittäjänä.

Pororetkien tarjoaminen tapahtui aluksi osana Pirjon uutta yritystä, parturipalveluiden lisänä. Metsäalan ja poromiehen töitä tehnyt Martti lähti opiskelemaan luontoalaa eräopaskurssille Pelloon, minne Kuusamon kurssikeskus oli järjestänyt koulutuksen. Koulutusta Martti piti hyvänä: osaavien opettajien lisäksi mukana oli runsaasti kokemuksen hankkimista käytännössä yrityksissä ja luonnossa, mutta myös liiketalousopetusta. Eräopaskoulutuksen jälkeen Martti kävi vielä eräkokkikurssin. Koulutuksen päätyttyä Martti aloitti starttirahan avustamana oman yritystoiminnan ohjelmapalveluiden tarjoajana. Viiden vuoden kuluttua yritykset katsottiin parhaaksi yhdistää.

Tmi TATUKA-palveluiden nimilyhenne juontaa yrityksen sijainnista Raanujärven kylän Tammisaajon perällä sekä turisti- ja kampaamopalveluiden tarjoamisesta. Yritys tarjoaa erityisesti poroajeluita, joihin kuuluu mukaan poron valjastusta, suopungin heittoa, tulistelua ja lättyjen paistoa. Myös ruokailupalveluita tarjotaan, kotakahvila on avoinna ympäri vuoden. Kolmen tunnin retkien lisäksi valikoimassa on lyhyempiä ajeluita varsinkin joulusesongin aikaan. Nykyisin yrityksen toimintaan ovat tulleet mukaan myös kanootit ja vaellusretkien vetäminen. Porojen kanssa on mahdollista tehdä pitempiäkin vaelluksia, alku- ja loppukesästä porot kantavat osan varusteista.

Rakentamista ja pitkäjänteistä kehitystyötä

Toiminnan puitteita on kehitetty vuosien mittaan. Alkuvaiheissa porot olivat Pirjon kotipaikan lähellä, mutta sittemmin toiminta siirtyi oman kodin luo, mistä ostettiin lisämaata poroja varten. Alueelle rakennettiin kota ja reitti ajeluttamista varten. Kelkat lanoineen tarvittiin ajouran tekoon. Hiljan reitin varteen noin viiden kilometrin päähän rakennettiin tukikohdaksi eräkämppä, jonne mahtuu myös majoittumaan 10–14 henkilöä.

Investointeihin oli toiminnan alkuvuosina vaikea saada tukea, sillä yrityksen nähtiin sijaitsevan varsinaisten matkailualueiden rajojen ulkopuolella. ”Viimeisenä neljänä vuotena kehittämiseen on saanut apua jo mukavasti”, Martti toteaa. Myös osaamisen lisäämiseen on yrityksessä satsattu vuosien varrella melkoisesti.

Hyvässä hengessä joustavia palveluita

Yrityksen sijainti lähes 50 kilometrin etäisyydellä Rovaniemeltä on rajoittanut turistien päävirran ohjautumista asiakkaiksi, mutta Martti näkee asiassa myös hyviä puolia. ”Nyt on päästy paremmin erikoistumaan, tekemään enemmän yksilöllisiä töitä ja kehittämään laadukkaita palveluita”, Martti arvioi. ”Luonnonrauhan osalta parhaat puitteet ovat kotimaisemissa”, Martti toteaa. Yrityksessä uskotaan vankasti, että erikoistuminen, laadukkaat palvelut ja hiljainen luonto ovat tulevaisuuden vahvuuksia, joilla syrjemmässäkin menestyy.

Tarvittaessa ja sesonkien aikaan Raanujärven kylästä lähdetään porojen kanssa tarjoamaan ajeluita Rovaniemelle, Ylläkselle tai muuallekin. Erityisesti joulukuu on englantilaisten charter-asiakkaiden aikaa Rovaniemellä. Ylläksen kupeesta on vuokrattu lumikaudeksi sikäläisen metsästysseuran maja tukikohdaksi ja Metsähallitukselta ostettu lupa reitin tekoon.

Poromäärän ja henkilökunnan puolesta TATUKA-palvelut pystyy palvelemaan Raanujärvellä jopa bussilastillinen asiakkaita kerralla pitkällä, kolmen tunnin porosafarilla. Tällainen 47–60 henkilön ryhmä jaetaan kuitenkin mieluummin kahteen erään. Näin asiakkaille jää enemmän aikaa esimerkiksi poron valjastamiseen ja lättyjen paistoon. ”Palvelun laadusta on huolehdittava”, Martti toteaa.

Ruuhkapäivinä seudulta on löytynyt joustavasti työvoimaa, alueen poromiehet ovat lähteneet hyvin mukaan. Työntekijöiden onkin porot tunnettava, sillä esimerkiksi porojen ajojärjestyksellä on suuri merkitys.

Porojen käsittelyn lisäksi poromiehet osaavat kertoa eläimistä ja ottaa asiakkaan luontevasti huomioon. Työntekijät ovat lisäksi mm. käyneet ensiapukursseja ja suorittaneet hygieniapasseja.

”Toiminta-alueilla tehdään hyvää yhteistyötä”, Martti kehuu. Yritykset auttavat tarvittaessa toinen toisiaan, ja työnjakokin on kehittynyt. Sesonkiaikaan omat porot ovat kaikilla omassa käytössä, mutta hiljaisempaan aikaan seudun poroyrittäjät ovat koonneet isoille ryhmille yhteisiä palveluita. Lisäksi yhteistyöllä on päästy monipuolistamaan asiakaspalvelua.

Isot ohjelmapalveluyritykset kuten Arctic Safarit ja Ylläs-Safarit ovat olleet TATUKA-palveluille hyviä yhteistyökumppaneita. Yritykset ovat ottaneet poroajelut mukaan myyntiinsä kelkkailun rinnalle eivätkä ole hankkineet omia poroja. Safariyrityksissä on ymmärretty, ettei pororetkien tarjonta heikennä kelkkailupalveluiden menekkiä.

Safariyritysten ja majoituspaikkojen yhteyksien lisäksi markkinointia hoidetaan itse. Martti on huomannut, että internetin kautta on alkanut tulla viime aikoina tilauksia aiempaa enemmän. ”Ihmiset ovat alkaneet itse koota palvelupakettejaan”, Martti arvioi.

Monialayrittäjyys varmistanut alkuvuosien elantoa

”Yrittäjänä oleminen on ollut mielenkiintoista, joskin työteliästä aikaa”, Martti toteaa. Sesonkeina työpäivät ovat pitkiä. Palvelujen suunnitteluun ja valmisteluun kuluu yllättävän paljon aikaa. Toiminnan alkuvaiheisiin liittyy myös epävarmuutta. ”Monialayrittäjyys on varmistanut elannon saamista vuosien mittaan”, Martti kertoo.

Alkuvuosina matkailusta ei kertynyt suuria ansioita, mutta onneksi viimeiset pari vuotta ovat olleet jo selvästi parempia. Matkailu on kuitenkin elinkeinoalana varsin herkkä, jolloin odotukset voivat jäädä toteutumatta esimerkiksi terrori- tai tautipelkojen takia. Poromatkailusesongin ulkopuolella vuokrataan eräkämppää, järjestetään kanoottiretkiä ja tehdään metsätöitä.

Ruokapalvelut ovat osa yrityksen tarjontaa, joten luonnontuotteita, kuten korvasieniä, yrttejä ja marjoja, kerätään kesäkauden aikana oman käytön lisäksi tarjottavaksi asiakkaille. Pirjo onkin suorittanut alan kursseja.
Myös kuusenkerkkäsiirappia valmistetaan yrityksen omaan käyttöön ja matkamuistoina myytäväksi. Poronlihaa asiakkaille ei juuri tarjota, sillä ateriana lemmikkiporoa vierastetaan. Kala maittaa paremmin.

Laadukkailla ja yksilöllisillä palveluilla menestytään jatkossakin

TATUKA-palveluissa parannetaan toiminnan laatua jatkossakin. Parhaillaan meneillään olevassa Laatutonni-koulutuksessa kirjataan yrityksen kaikki asiat paperille, jolloin esimerkiksi työntekijälle voidaan antaa kuvaus siitä, mitä palveluun kuuluu. ”Tieto ei ole enää pelkästään yrittäjien päässä”, Martti perustelee. Myös kielitaidon parantaminen kiinnostaa.

Turvallisuusasioiden Martti näkee olevan yrityksessä varsin hyvällä tolalla tällä hetkelläkin. ”Uhkana on pikemminkin se, että turvallisuusvaatimukset menevät turhan tiukoiksi”, Martti arvioi. Ohjeena on, että retkistä annetaan viranomaisille etukäteen tieto mm. määrien osalta, jolloin lyhyellä varoitusajalla tulevien asiakkaiden palvelu hankaloituu. Hygieniaohjeissa nuotiopaikoille pakkaskeleilläkin vaaditut pesuvedet pistävät miettimään vaatimusten kohtuullisuutta.

Tulevaisuuteen yrityksessä suhtaudutaan varsin valoisasti. Martti uskoo, ettei luontomatkailusta aiheudu liiallista haittaa alueen luonnolle tai porotaloudelle. Isot turistimassat eivät lähde kauas valtateistä tai matkailukeskuksista, jolloin muilla alueilla tarjotaan yksilöllisiä ja ohjattuja palveluita. Riskejä toki tuovat esimerkiksi turistien mönkijät tai paikannuslaitteiden käyttö, joka lisää villiä liikkumista luonnossa.


Lisätietoja:

Tmi TATUKA-palvelut
Pirjo ja Martti Uusitalo
Rovaniementie 866
97250 Raanujärvi
Puh. 016-367 7015, 0400 369 492
pirjo.uusitalo@pp.inet.fi
http://www.tatuka.net/

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry