etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Envolwe project

ENVOLWE – Loodusel baseeruvad ettevõtjad ja kutsehariduse pakkujad õpivad ja töötavad käsikäes

Tutvustus

Ettevõtjate ja kutseõppeasutuste vahelise ning üle-euroopalise koostöö hoogustamise ja mitmekesistamise vajadust on esile tõstetud mitmetes EL ja rahvuslikes strateegiates (näiteks Lissaboni Strateegia, Tööprogramm Haridus ja Koolitus 2010), et tagada konkurentsivõimeline ja dünaamiline teadmistel rajanev majandusareng Euroopas.

Envolwe on kaheaastane rahvusvaheline Euroopa Komisjoni Leonardo da Vinci programmi poolt kaasrahastatud projekt. Selle eesmärgiks on tõsta kutseõppe kvaliteeti ja atraktiivsust, tugevdades koostööd kutsehariduse asutuste ja mikroettevõtjate vahel, pakkudes selleks välja uusi, praktilisi meetodeid.

Envolwe leaflet Estonian

Uudistekiri nr 1

Uudistekiri nr 2

Uudistekiri nr 3

Uudistekiri nr 4

The summaries of the project reports in Estonian

Executive summary of WP3 report in Estonian

Executive summary of WP4 report in Estonian

Executive summary of WP5 report in Estonian

Executive summary of the handbook in Estonian


Kuva: Kaj Jääskeläinen, Ylä-Savon ammattiopisto

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry