etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Envolwe project

ENVOLWE - Naturbaserte entrepenører og yrkesfaglige opplæringsinstitusjoner lærer og jobber sammen

Introduksjon

Økende variert samarbeide mellom bedrifter og yrkesfaglige skoler er fremdeles et viktig moment i flere EU kommunikeer og nasjonale strategier. Dette for å øke konkurranseevnen og dynamikken i den kunnskapsbaserte økonomiske veksten i Europa. (for eksempel- Lisboa traktaten og Utdanning og praksis 2010 arbeidsprogrammet).

Envolwe er et to-årig multinasjonalt samarbeidsprosjekt finansiert av Europakommisjonen gjennom Leonardo programmet for livslang læring. Hovedmålet med prosjektet er å øke kvaliteten og attraktiviteten på yrkesfaglig utdanning ved å styrke samarbeide med små og m

Envolwe leaflet Norwegian

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 4

The summaries of the project reports in Norwegian

The executive summary of WP3 report in Norwegian

The executive summary of WP4 report in Norwegian

The executive summary of WP5 report in Norwegian

The summary of the Handbook in Norwegian


Kuva: Kaj Jääskeläinen, Ylä-Savon ammattiopisto

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry