etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

LT-INNO -hankkeen arviointi

1) Miten hyvin hanke mielestäsi eteni tavoitteisiin nähden?
2) Miten arvioit hankkeen onnistuneisuutta (vaikuttavuus, laatu, näkyvyys ym.)?
3) Mikä on ollut hankkeen tärkein anti tähän mennessä?
4) Olivatko valitut toimintatavat tarkoituksenmukaisia vai olisiko niitä ollut syytä muuttaa? Jos, niin miten? Kerro kehittämisehdotuksia hankkeen toteutukseen ja toimintaan liittyen.
5) Miten kommentoit hankkeen verkostoyhteistyötä?
6) Millaisia kehittämissuosituksia annat alan kehittämisen jatkotoiminnalle?
 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry