etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Asiantuntijatyöryhmät

Asiantuntijatyöryhmät

LUMAKO-hankkeessa toimi kolme asiantuntijatyöryhmää, joiden tehtävänä oli terävöittää täydennyskoulutuksen kehittämistä - tuottaa kurssien aiheita ja hahmotella sisältöä. Ensimmäisten tapaamisten tuloksena alkukesällä 2011 syntyi "Luonnonhoito-osaajien täydennyskoulutuksen raamit" täydennyskoulutusten kehittämisen taustaksi.

Perinnebiotooppien ja -maisemien sekä luonnonhoitokohteiden työt - Asiantuntijatyöryhmä 1)

Museovirasto:
erikoistutkija Päivi Maaranen
erikoissuunnittelija Olli Soininen

ELY-keskukset:
projektipäällikkö Kaisa Raatikainen
projektisuunnittelija Ilona Helle
suunnittelija Johanna Kullas
ylitarkastaja Hannele Kekäläinen

Hämeen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus:
maisemasuunnittelija Auli Hirvonen

Metsähallitus, Luontopalvelut:
suojelubiologi Katja Raatikainen
vastaava suojelubiologi Carina Järvinen

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio:
luonnonvara-asiantuntija Sanna Kotiharju

Suomen riistakeskus:
riistanhoidonsuunnittelija Marko Muuttola
kenttäpäällikkö Ilkka Ala-Ajos

Metsäkeskukset:
luonnonhoitopäällikkö Matti Seppälä
luonnonhoitopäällikkö Seija Tiitinen-Salmela

Oppilaitoksista mukana:
Ammattiopisto Livia
luonto- ja ympäristöalan lehtori Helena Särkijärvi
Hyria koulutus Oy
metsäalan opettaja Heikki Kiuru
luonto- ja ympäristöalan aikuiskoulutuspäällikkö Tuovi Aalto

Viheralueiden, maisemanhoidon ja virkistysrakentamisen työt - Asiantuntijatyöryhmä 2)

Metsähallitus Luontopalvelut, luonnon virkistyskäyttö:
erikoissuunnittelija Tapani Eskola

Porvoon kaupunki:
metsätalousinsinööri Tommi Laakkonen

Hämeen ammattikorkeakoulu:
lehtori Sari Suomalainen

ELY-keskukset:
insinööri Rolf Lindroos
ylitarkastaja Hannele Kekäläinen

Hämeen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus:
maisemasuunnittelija Auli Hirvonen

Metsäkeskukset:
luonnonhoitopäällikkö Matti Seppälä
luonnonhoitopäällikkö Seija Tiitinen-Salmela

Oppilaitoksista mukana:
Hyria koulutus Oy
luonto- ja ympäristöalan aikuiskoulutuspäällikkö Tuovi Aalto

Vesistöjen ja rantojen hoidon sekä vesiensuojelun työt - Asiantuntijatyöryhmä 3)

Helsingin yliopisto, metsätieteet, metsäekologia / riistaeläintiede:
kenttämestari Veli-Matti Väänänen

Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life -hanke:
projektipäällikkö Mikko Alhainen
kosteikkokoordinaattori Juha Siekkinen
kosteikkokoordinaattori Veli-Matti Pekkarinen
kosteikkokoordinaattori Timo Niemelä

Suomen riistakeskus:
riistapäällikkö Jarkko Nurmi
kosteikkokoordinaattori Pirita Yliaho

Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri:
piirisihteeri Teemu Tuovinen

ELY-keskukset:
suunnittelija Lotta Haldin
ylitarkastaja Hannele Kekäläinen

Pyhäjärvi-instituutti:
suunnittelija Tero Forsman

Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry:
toiminnanjohtaja Eeva-Kaarina Aaltonen

Oppilaitoksista mukana:
Hyria koulutus Oy
luonto- ja ympäristöalan aikuiskoulutuspäällikkö Tuovi Aalto
Vaasan aikuiskoulutuskeskus VAKK
kouluttaja Jukka Vaaraniemi
kouluttaja Samuli Kaivonen

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry