etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

LUMAKO-hanke lyhyesti

Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoitotöiden koulutusta

LUMAKO-hankkeessa tuotettiin ja kehitettiin oppilaitosyhteistyön ja asiantuntijaverkoston tuella luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoitotöiden täydennyskoulutusta sekä materiaaleja koulutusten tueksi. Kurssitarjottimella olevien täydennyskoulutusten materiaalit julkaistaan vapaasti kaikkien käyttöön Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja sarjan numeroissa 104, 105 ja 106. Tuotetut koulutusaineistot ovat siis oppilaitosten käytettävissä ja edelleen kehitettävissä myös hankeajan jälkeen.

Tuotettujen aineistojen mukaisissa koulutuksissa luonnon- ja maisemanhoitotöiden tietotaitoja opiskellaan käytännönläheisesti niin ympäristönhoitotöitä jo urakoivien kuin aloittelevien yrittäjien että hoitotöitä maastossa tekevien työntekijöidenkin kannalta. Opintojaksot on suunniteltu niin, että niille voivat osallistua kaikki luonto- ja maisemapalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet sekä alalla jo toimivat henkilöt koulutustaustastaan ja asuinpaikkakunnastaan riippumatta.

Koulutukset sopivat esimerkiksi koneurakoitsijoille, maaseutu-, maisemanhoito-, metsäpalveluyrittäjille, mökkitalkkareille, kyläyhdistysten, osakaskuntien ja metsästysseurojen edustajille, pihasuunnittelijoille, tieisännöitsijöille, viherrakentajille, vesistöjen ja rantojen kunnostuksia tekevilel urakoitsijoille, luonto- ja maaseutumatkailuyrittäjille, ympäristönhoitajille sekä muille luonnonvara-, luonto- ja ympäristöalan ammattilaisille.

Varsinaisen täydennyskoulutuksen lisäksi hankeaikana järjestettiin luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoitoon perehdyttäviä seminaareja, joissa ympäristöä ja ympäristönhoitopalveluja käsiteltiin laajoina kokonaisuuksina. Näissä toimijatapaamisissa tarkasteltiin luonnon- ja maisemanhoitotöiden hyötyjä ja menetelmiä mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Seminaarien aineistot löytyvät sivustolta linkeistä, jotka avautuvat oikeanpuoleisen palkin otsakkeista.

Hankeaikana tehtiin opintomatka Saksaan Berliiniin Grüne Woche -messuille tammikuussa 2013. Ohjelmaan kuuluivat messupäivän lisäksi retket, joilla perehdyttiin Grünewald -virkistysmetsän hoitamiseen, ulkoilukohteisiin ja -reitteihin sekä kaupungin viheralueiden hoitoon liittyviin ratkaisuihin.

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushankkeen rahoitus tuli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja perustui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Rahoitusta koordinoi Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, toteutumista Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti.

Täydennyskoulutuksia hankeaikana toteuttivat Pohjanmaalla Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Etelä-Pohjanmaalla Sedu Aikuiskoulutus, Kanta- ja Päijät-Hämeessä Koulutuskeskus Salpaus, Keski-Suomessa Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Varsinais-Suomessa Ammattiopisto Livia ja Uudellamaalla Hyria koulutus Oy.

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushankkeen toteutusaika oli 1.11.2011-31.1.2014.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry