etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Luonnonhoito-osaajan oppimateriaaleja

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutuksia ovat hankeaikana toteuttaneet
Vaasan aikuiskoulutuskeskus Pohjanmaalla
Sedu Aikuiskoulutus Etelä-Pohjanmaalla
Koulutuskeskus Salpaus Kanta- ja Päijät-Hämeessä
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Keski-Suomessa
Ammattiopisto Livia Varsinais-Suomessa
Hyria koulutus Oy Uudellamaalla

Ohessa oppimateriaalilistat luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutuskursseille.
Listat on päivitetty ja linkkien toimivuus varmistettu otsikkoon merkattuna päivänä.

 

100 Perinne- ja maisema-alueiden luonnonhoito

 

 

110 Niittyjen ja ketojen hoitotyöt oppimateriaalit 27.7.2012

 

111 Vieraskasvilajien tunnistaminen ja torjunta oppimateriaalit 31.10.2012

 

120 Puustoisten perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotyöt oppimateriaalit 31.7.2012

 

140 Maaseudun kulttuuriperintökohteiden hoitotyöt oppimateriaalit 1.8.2012

 

*Arkeologisten kulttuuriperintökohteiden hoitotyön järjestämisen ja toteuttamisen työturvallisuus

 

151 Perinteisten puurakennelmien huolto ja korjaustyöt oppimateriaalit 18.4.2013

 

200 Taajamien ja rakennettujen ympäristöjen luonnonhoito

 

 

211 Laidunnus, laidunaitojen ja -rakenteiden tekeminen oppimateriaalit 1.8.2012

 

220 Taajamametsien hoitotyöt oppimateriaalit 31.5.2013

 

240 Virkistyskohteiden huolto- ja ylläpitotyöt oppimateriaalit 1.11.2012

 

250 Taukopaikkojen ja opasteiden rakentaminen ja kunnostaminen oppimateriaalit 2.8.2012

 

251 Esteetön luontorakentaminen oppimateriaalit 2.8.2012

 

260 Kivennäismaan retkeilyreittien rakentaminen oppimateriaalit 3.8.2012

 

262 Ratsastusreittien rakentaminen oppimateriaalit 3.8.2012

 

263 Vesistöluontoreittien ja kalastuspaikkojen rakentaminen oppimateriaalit 3.8.2012

 

270 Maisema- ja luonnonkivirakentaminen oppimateriaalit 7.11.2012

 

300 Vesistö- ja rantakohteiden luonnonhoito

 

 

310 Rantavyöhykkeiden maiseman- ja luonnonhoitotyöt oppimateriaalit 21.8.2013

 

320 Suoalueiden ennallistamistyöt ja vesiensuojelutyöt metsäojitusalueilla oppimateriaalit 4.2.2013

 

330 Purojen ja muiden virtavesien sekä lähteiden kunnostaminen oppimateriaalit 4.2.2013

 

340 Kosteikkojen hoito ja ylläpitotyöt oppimateriaalit 7.11.2012

 

341 Pienvesien suojelu ja hoitotyöt oppimateriaalit 3.8.2012

 

342 Järvien suojelu ja hoitotyöt, kunnostus ja tilan seuranta oppimateriaalit 4.2.2013

 

350 Vesiensuojelupatojen rakentaminen oppimateriaalit 7.11.2012

 

361 Pienkosteikon rakentaminen oppimateriaalit 7.11.2012

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry