etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Pienvesien hoito / Skötsel av småvattendrag

Pienvesien hoito- ja kunnostusseminaari Seminarium on restaurering och skötsel av småvattendrag

LUMAKO-hankkeen loppuseminaari Pohjanmaalla
LUMAKO-projektets slutseminarium i Österbotten

Ravintola Silveria, Vaasa 22.10.2013 Vasa, Restaurang Silveria

Pienvesien hoito- ja kunnostusseminaari -seminaarin ohjelma
Seminarium on restaurering och skötsel av småvattendrag - program

- Puheenjohtajana / Ordföranden Carina Rönn

Seminaariesitelmät:

Projektipäällikkö Aana Vainio Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke

FM biologi Ralf Wistbacka Forststyrelsen / FLISIK

Restaurering av kustnära småvatten genom projektsamarbete

Sjukskötare, naturvän, tokig sportfiskare Anders Berg ordförande Kvarkens havsöring rf, vice ordförande Korsholms fiskeområde

Vad gav utbildningen mig?

Aluesihteeri Teemu Tuovinen Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Pienvesien kunnostus paikallishankkeina

Aluesihteeri Teemu Tuovinen Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Kunnostuskohteiden seuranta ja tarkkailu

Fiske- och jaktansvarig Ingmar Eriksson Visit Åland

Projektisuunnittelija Anna-Maria Koivisto Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Monivaikutteiset kosteikot ja suojavyöhykkeet vesiensuojelun kannalta

Tekniker inom vatten och miljö samt mätteknik och specialstödsplaner Rainer Rosendahl Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Våtmarksplanering i Uttermossa

Ordförande Ola Österbacka Föreningen Iskmosunden rf

Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden

Projektipäällikkö Olli-Matti Kärnä Föreningen Iskmosunden rf

Iskmon esiselvitys- ja suunnitteluprojekti UPI

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry