etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Koulutusyhteistyö

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden täydennyskoulutustuksia toteuttivat 2011-2013 Sedu Aikuiskoulutus, Koulutuskeskus Salpaus, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Hyria koulutus Oy ja Ammattiopisto Livia.
Lisätietoja alla sekä oppilaitosten omilla sivustoilla. Koulujen kotisivuille pääset niiden logoja klikkaamalla.

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE

Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus täydennyskoulutukset 2011-2013:

Seminaari Keski-Suomessa 24.10.2013: Luonto- ja ympäristöalan ajankohtaiset asiat Esitelmät luettavissa nettisivulla, joka löytyy tämän sivun oikean palkin linkistä: LUMAKO-seminaari II syksy 2013 ->

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

 

24.10.2013 Luonto- ja ympäristöalan ajankohtaiset asiat -seminaari Jyväskylässä

 

250 Taukopaikan rakentaminen ja ylläpitotyöt peruttu

 

000 Sähköiset materiaalit luonto-opettajan työssä 21.10.2013

 

000 Sähköiset materiaalit luonnonhoito-osaajan apuna 4.10.2013

 

340 Kosteikkojen hoito ja ylläpitotyöt 2013

 

- Kosteikkojen hoito ja ylläpitotyöt 28.10.2013

 

- Kosteikkojen hoito ja ylläpitotyöt 7.9.2013

 

- Kosteikkojen hoito ja ylläpitotyöt 17.8.2013

 

- Kosteikkojen hoito ja ylläpitotyöt Kosteikkoretki 10.8.2013

 

000 Sähköiset asiakirjat luonnonhoito-osaajan työssä 20.9.2013

 

000 Luonnonhoito-osaajan työvälineet - Moottorisahan käyttö ja huolto 18.9.2013

 

211 Laidunnus, laidunaitojen ja -rakenteiden tekeminen 2013

 

- Laidunnus, laidunaitojen ja -rakenteiden tekeminen 13.-14.9.2013

 

- Laidunnus, laidunaitojen ja -rakenteiden tekeminen 9.3.2013

 

263 Vesistöluontoreittien ja kalastuspaikkojen rakentaminen 2013

 

- Vesistöluontoreittien ja kalastuspaikkojen rakentaminen 4. & 11.9.2013

 

- Vesistöluontoreittien ja kalastuspaikkojen rakentaminen 22.8.2013

 

270 Maisema- ja luonnonkivirakentaminen 2013

 

- Maisema- ja luonnonkivirakentaminen 30.-31.8.2013

 

- Maisema- ja luonnonkivirakentaminen 11.5.2013

 

- Maisema ja luonnokivirakentaminen kiviretki 4.5.2013

 

330 Purojen ja muiden virtavesien sekä lähteiden kunnostaminen 2013

 

- Purojen ja muiden virtavesien sekä lähteiden kunnostaminen 23.-24.8.2013

 

- Purojen ja muiden virtavesien sekä lähteiden kunnostaminen 25.5.2013

 

- Purojen & muiden virtavesien sekä lähteiden kunnostaminen 23.3.2013

 

120 Puustoisten perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotyöt 2013

 

- Puustoisten perinnebiotooppien kunnostus ja hoitotyöt 2.-3.8.2013

 

- Puustoisten perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotyöt 16.2.2013

 

110 Niittyjen ja ketojen hoitotyöt 2013

 

- Niittyjen ja ketojen hoitotyöt 26.-27.7.2013

 

- Niittyjen ja ketojen hoitotyöt 9.2.2013

 

361 Pienkosteikon rakentaminen 2013

 

- Pienkosteikon rakentaminen 15.6.2013

 

- Pienkosteikon rakentaminen 27.4.2013

 

- Pienkosteikon rakentaminen 22.3.2013

 

- Pienkosteikon rakentaminen 26.1.2013

 

111 Vieraslajien tunnistaminen ja torjunta 2013

 

- Vieraslajien tunnistaminen ja torjunta 8.6.2013

 

- Vieraslajien tunnistaminen ja torjunta 18.5.2013

 

- Vieraslajien tunnistaminen ja torjunta 20.4.2013

 

- Vieraslajien tunnistaminen ja torjunta 16.3.2013

 

000 Sähköiset asiakirjat luonnonhoito-osaajan työssä 4.6.2013

 

000 Luonnonhoito-osaajan koneiden, laitteiden ja työkalujen käyttö & huolto I kurssi 2013

* Kosteikkopäivä 25.4.2013 toteutus MAISA- ja TASO-hankkeiden kanssa

361 Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013

 

320 Suoalueiden ennallistamistyöt 2012

 

340 Kosteikkojen hoito ja ylläpitotyöt 2012

 

000 Luonnonhoito-osaajan koneiden, laitteiden ja työkalujen käyttö & huolto 2012

 

361 Kosteikkokurssi 2011-2012

 

111 Vieraskasvilajien ja -eläinlajien tunnistaminen ja torjunta 2012

 

260 Luontokohteiden ja -polkujen kunnostuskurssi 2011


Tietoa LUMAKO -hankkeesta Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen sivustolla

Ammattiopisto Livia

Ammattiopisto Livia täydennyskoulutukset 2011-2013:

Seminaari Varsinais-Suomessa 2.2.2012: Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Esitelmät luettavissa nettisivulla, joka löytyy tämän sivun oikean palkin linkistä: Seminaarien esitykset ->

340 Kosteikkojen rakentaminen hoito ja ylläpitotyöt - Kosteikkoretki 15.10.2013

http://www.livia.fi/fi

 

111 Vieraslajien torjuntatyöt 2012

 

120 Puustoisten perinnebiotooppien hoito- ja kunnostustyöt 2012 peruttu

 

120 Lehtomaisten metsien kunnostus- ja hoitotyöt 2011


Tietoa LUMAKO-hankkeesta Ammattiopisto Livian sivustolla.

Vaasan aikuiskoulutuskeskus Vakk

Vaasan aikuiskoulutuskeskus täydennyskoulutukset 2011-2013:

Seminaari Pohjanmaalla / Seminarium i Österbotten:
Pienvesien hoito- ja kunnostusseminaari / Seminarium on restaurering och skötsel av småvattendrag Esitelmät luettavissa nettisivulla, joka löytyy tämän sivun oikean palkin linkistä: LUMAKO-seminaari I syksy 2013 ->

Pienvesien hoito- ja kunnostusseminaari 22.10.2013

Vaasan aikuiskoulutuskeskus

 

Seminarium on restaurering och skötsel av småvattendrag 22.10.2013

 

240 virkistyskohteiden rakentaminen - Piilokoju-excursio Vartiukseen 2013

 

251 Esteetön luontorakentaminen syyskuu 2013 peruttu

 

151 Perinteiset puurakennelmat - hirsirakentaminen

 

341 Pienvesien suojelu ja hoitotyöt - Rannikon pienvesien entisöintikurssi 2013

* 330 Purojen ja pienten virtavesien kalataloudellinen kunnostus 2013
* 251 Esteetön luontorakentaminen I 2013

*151 Perinteinen puurakentaminen - Hirsilaavun rakennuskoulutus I 2013


* 240 Virkistyskohteiden huolto- ja ylläpitotyöt - Piilokojun rakennuskoulutus 2013

341 Rannikon pienvesistöjen entisöintikoulutus 2011-2012

 

341 Restaurering och skydd av kustnära småvattendrag 2011-2012Hyria koulutus Oy

Hyria koulutus Oy täydennyskoulutukset 2011-2013:

Seminaari Uudellamaalla 1.3.2012: Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Esitelmät luettavissa nettisivulla, joka löytyy tämän sivun oikean palkin linkistä: Seminaarien esitykset ->

* 250 Taukopaikkojen & opasteiden rakentaminen ja kunnostaminen
* 240 Virkistyskohteiden huolto- ja ylläpitotyöt - Laavujen rakentaminen
* 220 Taajamametsien hoito - Taajamapuiden lahottajia
* 263 Vesistöluontoreittien ja kalastuspaikkojen rakentaminen - melontamatkailureittien rakentaminen
* 220 Taajamametsien hoito - Taajamapuuston turvallinen käsittely (tilauskurssi)
* 251 Esteetön luontorakentaminen
* 000 Työvälineiden turvallinen kasittely puiden käsittelyssä (tilauskurssi)
* 220 Taajamametsien hoito - vaativa kaatotekniikka (tilauskurssi)
* 220 Taajamametsien hoito - Taajamapuiden kunnon arvioiminen (tilauskurssi)
* 111 Perinnemaisemien hoitotyöt - Vieraskasvilajien tunnistaminen ja torjunta
* 110 - 140 Perinnemaisemien ja kulttuuriperintökohteiden hoitotyöt - Muinaisjäännösalueet kouluttajina Katja Hammarström & Marja Pälikkö
* 110 - 120 Perinnemaisemien hoitotyöt - Perinnemaisemien kasvit

Perinnemaisemien hoitaminen -kurssisarjan ohjelma 2013

Hyria Koulutus Oy

* 240 Virkistyskohteiden huolto ja ylläpito - kestävän kehityksen toimintaohjelma osana virkistyskäyttösuunnitelmaa
* 000 Luonnonhoito-osaajien koneiden käyttö ja huolto 2013
* 220 Taajamametsien hyönteislajisto ja lajiston suojelumenetelmät2013
* 220 Taajamametsien hoitotyöt 2012
* 000 Luonnonhoito-osaajan työvälineiden huolto- ja käyttökoulutus 2012
* 220 Taajamametsien hoitotyöt - puuvartisten kasvien tunnistaminen 2012

Tietoa LUMAKO-hankkeesta Hyria koulutus Oy:n sivustolla.

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus täydennyskoulutukset 2011-2013:

Seminaarit Hämeessä 14.9.2012: Kivi ympäristössä sekä Vesiensuojelu yhteistoimin ja -voimin Esitelmät luettavissa nettisivulla, joka löytyy tämän sivun oikean palkin linkistä: LUMAKO-seminaarit syksy 2012 ->

Koulutuskeskus Salpaus

 

270 Maisema- ja luonnonkivirakentaminen 2013 peruttu

 

342 Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston seminaari 2013

 

342 Järvikalapäivä 2013

 

342 Miniseminaarit ja pyydystalkoot 2013

 

270 Maisema- ja luonnonkivirakentaminen kurssisarja 2012

 

342 Vesiensuojelu ja hoitotyöt 2011-2012


Tietoa LUMAKO-hankkeesta Koulutuskeskus Salpauksen sivustolta.

Sedu Aikuiskoulutus

Sedu Aikuiskoulutus täydennyskoulutukset 2011-2013:

Seminaari Etelä-Pohjanmaalla 12.4.2012: Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito – hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Esitelmät luettavissa nettisivulla, joka löytyy tämän sivun oikean palkin linkistä: Seminaarien esitykset ->

Sedu Aikuiskoulutus

 

151 Perinteinen hirrenveisto - Vanhan hirsirakennuksen kengitys 21.-25.10.2013

 

251 Esteetön luontorakentaminen jatkokurssi 2013

310 Rantavyöhykkeiden maiseman- ja luonnonhoitotyöt peruttu

 

340 & 361 Kosteikkoretki II Virrat ja Ruovesi 25.10.2013

* 340 & 361 Kosteikkojen rakentaminen, hoito ja ylläpito - Kosteikkoretki I

27.9.2013 ja 25.10.2013 Kosteikkoretket Seinäjoelta Etelä-Pohjanmaalle & Pohjois-Hämeeseen

 

151 Perinteinen hirrenveisto lauantaisin 2013

* 263 Vesistöluontoreittien rakentaminen peruttu
* 000 Luonnonhoito-osaajan koneiden, laitteiden ja työkalujen käyttö & huolto peruttu

220 Taajamametsien hoitotyöt 2013

 

250 Taukopaikkojen ja opasteiden rakentaminen 2013

* 111 Vieraskasvilajien tunnistaminen ja torjunta 2013
* 151 Perinteisten puurakennelmien huolto ja korjaus - Perinneviikko 2013
* - Tervan poltto
* - Riukuaidan teko

- Perinteisten värien käyttö - Kasvivärjäys 10.-11.6.2013

 

- Pärekaton teko 11.-12.6.2013

 

- Perinnemaalin teko / punamaalin keitto 14.6.2013

 

262 Ratsastusreittien rakentaminen 2013

 

151 Perinteinen puurakentaminen - Hirsirakentaminen 2013 Ähtäri

 

251 Esteetön luontorakentaminen 2013

* 151 Perinteinen puurakentaminen - hirsirakentaminen 2013 Seinäjoki

151 Perinteinen puurakentaminen - Hirsirakentaminen 2013 Ilmajoki Ahonkylä

* 151 Perinteinen puurakentaminen - pärekaton tekeminen 2012
* 151 Perinteinen hirrenveisto - vanhan hirren uudelleen salvostus ja uusiokäyttö 2012
* 151 Perinteinen hirrenveisto -perinnerakentaminen 2012
* 151 Perinteinen hirrenveisto 2012
* 251 Luontorakentaminen esteettömyys huomioiden

Tietoa LUMAKO-hankkeesta Sedu Aikuiskoulutuksen sivustolla.

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushankkeessa kehitettiin vuosina 2011-2013 luonnon- maiseman- ja ympäristönhoidon täydennyskoulutusta.
Hankkeen rahoitus perustui Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja tuli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Rahoitusta koordinoi Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja toteutumista Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätietoja luonto- ja ympäristöalan muusta koulutustarjonnasta, ammattikuvauksista ja alasta kokonaisuudessaan.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry