etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Luontoyrittäjyys info

Luontoyrittäjyys on
luonnon antimiin ja elämyksiin perustuvaa vastuullista yrittäjyyttä.

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luontoon tukeutuvalle yritystoiminnalle. Samalla luontoa säästävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on lisääntynyt. Tämä luo edellytyksiä luontoon perustuvalle yrittäjyydelle, jossa asiakaslähtöisyyden lisäksi sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin.

Muutosvaiheessa elävälle maaseudulle luontoa hyödyntävä yrittäjyys voi tarjota uusia ratkaisuja. Joidenkin luonnonvarojen käytöstä elinkeinotoimintaan on olemassa jo pitkät perinteet, mutta viime vuosina on syntynyt myös uutta, luontoa aikaisempaa monipuolisemmin hyödyntävää yrittäjyyttä. Useita luonnon tarjoamia mahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä.

Luontoyrittäjyys tarkoittaa luonnon antimiin ja luonnon tarjoamiin elämyksiin perustuvaa vastuullista yrittäjyyttä. Ala koostuu useasta erilaisesta toimialasta, mukana on esimerkiksi elintarvike-, käsityö- ja matkailuyrittäjyyttä. Kuitenkin kaikkien näiden yritysten yhteisenä ja keskeisenä tuotannontekijänä on suomalainen luonto. Luontoyrittäjyydessä korostuvat erityisesti luonnon aineettomat arvot ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttö. Uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään säästäen ja mahdollisimman vähän luontoa kuluttaen.

Luontoyrittäjyyttä kuvaavat hyvin sanat luontokeskeisyys, vastuullisuus, kotimaisuus, paikallisuus ja yksilöllisyys. Toimintaa kehitetään siten, että luonnon lisäksi myös paikallisten ihmisten ja paikallisen kulttuurin näkökulmat otetaan huomioon. Tärkeää on, että merkittävä osa toiminnasta jää hyödyttämään alueen asukkaita. Tavoitteena on myös käyttää kutakin raaka-ainetta sille luontevimmin sopiviin tarkoituksiin; tuotteissa näkyvät luonnon raaka-aineen ominaispiirteet ja käsityömäisesti viimeistelty jälki. Luontoyrittäjyyden tuotteet ja palvelut ovat usein yksilöllisiä, eivät massoille suunnattuja.

Luontoyrittäjyys on useimmiten pienyrittäjyyttä, perheen tai yhden henkilön työllistävät yritykset ovat alalle tyypillisiä. Luontoyrittäjyyden kehittymisen myötä alalle on rakentunut myös varsin mittavaa toimintaa. Yrityksen koosta riippumatta tärkeintä on, että luontoon perustuvat palvelut tai tuotteet muodostavat olennaisen osan luontoyrityksen tarjonnasta.

Luontoyrittäjät tuovat tuotteillaan ja palveluillaan suomalaisen luonnon esille, uudetkin elämykset koettavaksi ja nautittavaksi. Luontomme antaa runsaasti mahdollisuuksia myös kansainvälisesti kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Luonnontuotteet luovat sisältöä myös matkailuun. Yrittäjien yhteistyö on luonteva tapa tarttua näihin mahdollisuuksiin!


 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry