etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Päijät-Häme

Päijät-Häme sijaitsee Rannikko-Suomen ja Järvi-Suomen välissä. Salpausselkä ja-kaa sen kahteen selvästi erilaiseen osaan. Eteläinen osa on alavaa ja vähävesis-töistä rannikkoalueeseen kuuluvaa aluetta. Pohjoinen osa on kokoontunut Päijänteen ja Vesijärven altaiden ympärille ja sitä leimaavat runsaat vesistöt, metsät ja vaihtele-va pinnanmuodostus.

Päijät-Häme on menestyksekäs yhdistelmä kaupunkeja ja maaseutua. Elinvoimaisella maaseudulla harjoitetaan metsätaloutta, maanviljelyä ja karjanhoitoa. Kaupungit tarjoavat nopeita yhteyksiä ja palveluja.

Päijät-Häme on kehittynyt nykyaikaiseksi talousalueeksi, maakunnaksi luonnon ehdoilla ja luontoa kuunnellen. Metsä on maakunnan vahvuus, se kasvaa ja kehittyy, antaa leivän tuhansille suomalaisille. Lähes 200 000 päijäthämäläistä kahdessatoista kunnassa asuu puhtaassa ympäristössä.

Päijät-Hämeen liitto

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry