etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Yrittäjyyttä kestävästä metsästysmatkailusta?

Kestävä metsästysmatkailu - mahdollisuuksia alan yrittäjyydelle Pohjois-Euroopassa?

Metsästys on historiallinen osa pohjoisten alueiden kulttuuria. Suomalaiseen metsästyskulttuuriin liittyy vahvasti ajan kanssa luonnossa liikkuminen ja ympäristön kunnioittaminen. Täällä on totuttu sietämään saalisepävarmuuttaa, vaihtelevia keliolosuhteita ja muuttuvia riistakantoja. Toisaalta monipuoliset riistalajit, laajat erämaa-alueet ja suomalaisen eränkäynnin tunnelma vetoavat eränkävijöihin.

Pohjoisen Euroopan laajoille erämaa-alueille halajaa metsästämään metsästäjiä niin Etelä-Suomesta kuin Europpastakin. Suomessa 6 % väestöstä metsästää. Suurella osalla ei ole omia metsästysmaita joten he hakeutuvat joko metsästysseuroihin, yksityismailla toimivien yrittäjien asiakkaiksi tai valtion maille metsästämään. Vuosittain tuhannet metsästäjät matkustavat kotikuntansa ulkopuolelle metsästämään hirviä, metsäkanalintuja, vesilintuja ja karhujakin. Osa yöpyy omalla mökillä ja kavereiden luona, loput alueen yrittäjien vuokramökeissä ja hotelleissa. Metsästysmatkailu luokin yhden selkeän sesongin metsästysmaiden läheisyydessä toimiville yrittäjille. Lisäksi metsästysmatkailijoiden kulutuksella on merkitystä alueen kaupalle. Tätä matkailupotentiaalia ei kuitenkaan ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty.

Metsästysmatkailun parissa toimii myös metsästyspakettien tuottamiseen keskittyneitä yrittäjiä, jotka myyvät mm. metsästysoikeuksia tai opaspalveluita. Pakettien koostumus vaihtelee suuresti perusluvista valmiiksi järjestettyihin metsästysviikkoihin. Metsästäjistä osa telttailee mieluiten yksin erämaassa, kun taas osa maksaa mielellään laadukkaasta majoituksesta, osaavan oppaan avusta ja saunasta metsästyksen päätteeksi. Suomessa noin 100 – 200 yritystä toimii päätoimisesti metsästysmatkailun parissa.

Metsästysmatkailuun liittyy runsaasti erilaisia asenteita ja näkemyksiä. Samoin sen kestävyys asteteaan usein kyseenalaiseksi. Asiaan liittyy paljon tunneperäistä ”mutu-tietoa”, mutta varsinaisia objektiivisia selvityksiä on vähän. Yritykset ja alan viranomaiset kaipaavatkin kipeästi tietoa mm. metsästysmatkailuun liittyvistä asenteista, alan aluetaloudellisesta merkityksestä ja ekologisesta kestävyydestä päätöksenteon tueksi. Autioituville kylille metsästysmatkailuun liittyvä yrittäjyys voi olla yksi tapa vahvistaa alueen palveluiden kysyntää.

Metsästysmatkailu on toistaiseksi melko vähän hyödynnetty luontomatkailun muoto, mutta kysyntä ja resurssit huomioiden sillä voi olla tuntuvaa merkitystä aluetaloudelle ja pienten yritysten kannattavuudelle mm. pidentämällä sesonkeja ja luomalla työllisyysmahdollisuuksia vaikka mistään massamatkailumuodosta tuskin tullaan koskaan puhumaan. Kuitenkin yksinomaan Kainuussa esimerkiksi liikkuu joka syksy yli 10 000 metsästysmatkailijaa


Toimintamahdollisuuksia selvitetään kansainvälisessä yhteistyössä

Metsästysmatkailun haasteita ja mahdollisuuksia on ryhtynyt yhteistyössä selvittämään usean pohjoisen maan asiantuntijat. Sustainable Hunting Tourism – business opportunity in the Northern Europe (NPPHunt) -metsästysmatkailuhanke on osa Northern Periphery 2007-2013 –ohjelmaa (NPP), jonka tavoitteena on syrjäisten seutujen kilpailu¬kyvyn vahvistaminen sekä luonnon resurssien kestävä käyttö. Metsästysmatkailun tutkimus- ja kehittämishanketta toteutetaan Suomen, Ruotsin, Islannin, Skotlannin ja Kanadan välisessä yhteistyössä. Koordinaattorina toimii Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Suomen toinen partneri on Haapaveden ammattiopisto. Alueellisina partnereina Lapissa toimii Lapin ammatti¬opisto, luonto- ja ympäristöalan yksikkö ja Pohjois-Savossa Savon Ammatti- ja aikuisopisto. Mukana hankkeessa on myös Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry.

NPPHunt-hankkeen kotisivut

NPPHunt-hankkeen tavoitteet ja toiminta

NPPHunt-koulutusmateriaali

Toteuttajat

Miksi kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan?


Englanninkielinen julkaisu metsästysmatkailun nykytilasta Suomessa, Ruotsissa, Islannissa, Skotlannissa ja Kanadassa.

Sustainable Hunting Tourism- Business Opportunity in Northern Areas

Suomenkieinen tiivistelmä raportista

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry