etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Yrittäjyyslinkkejä

  Avainlippu
Tietoa Suomalaisen Työn Liitto ry:n rekisteröimästä alkuperämerkistä, avainlippu-tunnus kertoo tuotteen tms. kotimaisuudesta.
  Finpro
Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä.
  Patentti- ja rekisterihallitus
PRH edistää teknistä ja taloudellista kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
  PKT-säätiö
PKT-säätiön tarkoituksena on edistää pk-yritysten liikkeenjohdollista osaamista. Säätiö tekee tunnetuksi pk-yrityksille suunnattuja osaamispalveluja.
  Suomen messut
Kaikki Suomen messut ja messukeskukset sekä muut messujen ja tapahtumien järjestäjät ovat tämän sivun osoitteessa.
  Suomen Yrittäjäopisto
Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa aikuisopiskelijoille ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ja on erikoistunut yrittäjyyskoulutukseen.
  T&E-keskukset
TE-keskuksen palvelusivut
  Työ- ja elinkeinoministeriö
Elinkeinopolitiikan asiantuntijaorganisaatio.
  Yrityspalvelu Ensimetri
Auttaa yrittäjäksi aikovaa saamaan kaiken mahdollisen yrityksen perustamiseen tarvittavan tiedon sekä näkemyksen yritysidean kehittämiseksi toimivaksi liikeideaksi.
  YritysSuomi
Verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.
 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry